Mis on TextMagic?

TextMagic on rahvusvaheline tekstisõnumite saatmise tarkvara pakkuv ettevõte, mis aitab ettevõtetel suhelda oma klientidega. TextMagic tegutseb peamiselt USAs, Ühendkuningriigis, Kanadas ja Austraalias. TextMagic muudab kasutajakogemusi lihtsalt kasutatava SMS turundustarkvara abil, mis võimaldab ettevõtetel saata teateid, hoiatusi, meeldetuletusi ja kinnitusi ning viia läbi SMS-turunduskampaaniaid igal ajal ja igal pool.

TextMagic AS

Tegevusala: B2B SaaS & SMS Kommunikatsioon
Asutamise kuupäev: 21.04.2021
Audiitor: KPMG Baltics OÜ
Kauplemisele võtmise kuupäev: 15.12.2021 (First North aktsianimekiri)
Nõustaja: Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co OÜ
Koduturg: Nasdaq Tallinn
Noteeringud teistel börsidel: -

Juhatus

Priit Vaikmaa

Nõukogu

Kärtu Vaikmaa, Eduard Tark, Pavel Karagjaur, Siim Vips

Kontaktandmed

Aadress: Mõisa tn 4, 13522 Tallinn, Harjumaa, Eesti
Telefon: +372 640 6446
E-mail: [email protected]
Interneti kodulehekülg: https://www.textmagic.com/
Kontaktisik: Priit Vaikmaa (Juhatuse esimees)

Meie kaubamärgid

Lisateavet meie kaubamärkide kohta leiate allpool.

TextMagic on kommunikatsiooni valdkonna juhtiv A2P platvorm, mis muudab kasutajakogemusi lihtsalt kasutatava SMS-turundustarkvaraga. Seda saab kasutada klientidega suhtlemiseks, teavituste, hoiatuste, meeldetuletuste saatmiseks ja SMS- turunduskampaaniate edastamiseks igal ajal ja igal pool.

Kasutajasõbralik veebilehtede ja e-poodide haldamise platvorm, mis võimaldab hõlpsasti luua professionaalse ja visuaalselt atraktiivse veebilehe. Voog pakub laia valikut kohandatavaid malle ja intuitiivseid disainitööriistu ning seda on lihtne kasutada erinevate oskustasemega kasutajatel.

Väärtpaberi info

Lisateavet TextMagic aktsiate kohta leiate allpool.

Loading data...

Oluline teave

Järgneval veebilehel olev teave on mõeldud üksnes taustainfo andmiseks TextMagic AS-i ja selle aktsiate avaliku pakkumise kohta. Tegemist ei ole soovituse ega üleskutsega osta või märkida TextMagic AS-i aktsiaid.

TextMagic AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis. TextMagic AS ei ole astunud ega astu ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks üheski teises jurisdiktsioonis peale Eesti. Järgneval veebilehel olev teave ei ole suunatud ühelegi isikule väljaspool Eestit. Sellele ei tohi omada juurdepääsu isikud jurisdiktsioonist, kus sellise informatsiooni levitamine võib olla ebaseaduslik (kas põhimõtteliselt või põhjusel, et TextMagic AS-i aktsiad, nende pakkumine ja/või TextMagic AS-i ettevõtte kirjeldus ei ole asjaomases jurisdiktsioonis registreeritud või lubatud).

Isikud, kes mainitud teavet loevad ning kellele kohaldub mõne muu jurisdiktsiooni (mitte Eesti) õigus, peavad tegema endale selgeks kõik kohalduvad piirangud ja nõuded ja neid järgima. Sellise kohustuse eiramine võib kujutada endast asjaomase jurisdiktsiooni väärtpaberiregulatsiooni rikkumist. Niivõrd, kuivõrd see on kohalduva õigusega lubatud, loobub TextMagic AS käesolevaga mis tahes vastutusest ja kohustustest, mis kaasnevad selliste piirangute mis tahes rikkumisega.

Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse (kas märkida TextMagic AS-i aktsiaid või mitte), kohustub ta läbi lugema TextMagic AS-i ametliku ettevõtte kirjelduse.

Kui teete allpool valiku „Kinnitan“, siis kinnitate, et olete eespool toodud tingimused läbi lugenud, kohustuste neid järgima ning et Te ei ole ühegi muu jurisdiktsiooni resident peale Eesti, ei asu üheski teises jurisdiktsioonis ning olete isik, kellel on kohalduva õiguse kohaselt õigus pääseda ligi järgneval veebilehel olevale teabele.

Kui Te ei soovi sellist kinnitust anda, siis palume valida „Ei kinnita“. Sellisel juhul puudub Teil järgmistele veebilehtedele juurdepääsu õigus.